Barry Broekhuijse Bouwkunst

In de architectuur van Barry Broekhuijse zijn de wensen van de eindgebruiker altijd een belangrijk uitgangspunt. Omdat het uiteindelijk de gebruiker is die zich prettig moet voelen in de ruimte, ontwerpt hij van binnen naar buiten. Daarbij verliest hij de functies en routing dan ook nooit uit het oog, evenmin als de menselijke maat die in al zijn ontwerpen centraal staat.

Informatie over Barry Broekhuijse Bouwkunst


1
2
3
4
5
previous arrow
next arrow

Dankzij die werkwijze krijgen de ontwerpen van Barry Broekhuijse op een bijna organische wijze vorm. Zijn architectuur is opgehangen aan de functie en daardoor allerminst dwingend. Samen met de opdrachtgever, probeert hij tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen. Zichtlijnen en beleving spelen daarbij een cruciale rol, evenals de omgeving.

Zowel vorm als materiaalgebruik moeten met die omgeving in harmonie zijn, zelfs als ze daarmee contrasteren. Vanuit zijn visie ontwerpt Barry Broekhuijse gebouwen en interieurs die puur zijn, met duurzame materialen die leven en die in de toekomst een nog rijkere uitstraling krijgen.

Door zijn jarenlange ontwerpervaring en technische kennis, is Barry Broekhuijse in staat een ontwerp tot in verregaand detail uit te kristalliseren, met als doel het ontwerp te versterken. Maakbaarheid wordt hierbij nooit uit het oog verloren.