Barry Broekhuijse

De wensen van de eindgebruiker zijn in de architectuur van Barry Broekhuijse altijd een belangrijk uitgangspunt. Uiteindelijk is het de gebruiker die zich prettig en comfortabel moet voelen in de ruimte. Hierom ontwerpt Barry van van binnen naar buiten waarbij hij de functies en routing nooit uit het oog verliest, evenmin als de menselijke maat die in al zijn ontwerpen centraal staan.

Projecten van Barry Broekhuijse

Informatie over Barry Broekhuijse


Dankzij deze werkwijze krijgen de ontwerpen van Barry Broekhuijse op een bijna organische wijze vorm. Door zijn jarenlange ontwerpervaring en technische kennis, is Barry Broekhuijse in staat een ontwerp tot in verregaand detail uit te kristalliseren, met als doel het ontwerp te versterken. Maakbaarheid wordt hierbij nooit uit het oog verloren. Zijn architectuur is opgehangen aan de functie en daardoor allerminst dwingend. Samen met de opdrachtgever, probeert hij tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen. Zichtlijnen en beleving spelen daarbij een cruciale rol, evenals de omgeving. Zowel vorm als materiaalgebruik moeten met die omgeving in harmonie zijn, zelfs als ze daarmee contrasteren. Vanuit zijn visie ontwerpt Barry Broekhuijse gebouwen en interieurs die puur zijn, met duurzame materialen die leven en die in de toekomst een nog rijkere uitstraling krijgen.