circulair bouwen, finnhouse, duurzaam

  • Finnhouse Houtbouw BV
  • Wilhelminastraat 1B
  • 5246 XA  Rosmalen

Circulair bouwen | Finnhouse

Helaas zien we te vaak dat een product compleet vervangen wordt als het ‘kapot’ is. Dit is iets wat enkel veel afval produceert. We leven in een consumptiemaatschappij die gericht is op massaproductie en daarnaast erg financieel gedreven is, vaak zonder oog te hebben voor kwaliteit en duurzaamheid. Finnhouse is een bouwbedrijf dat zich graag onderscheidt van deze massa. Finnhouse bouwt al jaren met hout en nu ook al een aantal jaren voor de particuliere markt. Soms stuiten ze op een opdracht die nieuwe kennis vergt. In dit artikel gaan we het hebben over circulair bouwen: een proces dat erop gericht is om de bruikbaarheid van producten, onderdelen en grondstoffen te maximaliseren. Daarmee wordt tevens gestreefd naar zo min mogelijk vernietiging.

Geen hergebruik maar herstel!

De opdrachtgever wilde graag dat het niet zozeer ging om hergebruik, maar om herstel. Het gaat haar meer om het nemen van de verantwoordelijkheid voor de duurzaamheid van haar woning, door na te denken over de toekomst, de herkomst en het proces van haar woning. Circulair bouwen is een onderdeel van duurzaamheid. Het is een containerbegrip dat graag overal voor gebruikt wordt. Maar met het toepassen van isolatie en kunststof kozijnen ben je er niet. Hier worden namelijk nog steeds milieuvervuilende materialen voor gebruikt. Het gaat verder dan dat. En het is geen onrealistisch dromen, want in 2050 wil de Nederlandse overheid dat alleen nog maar circulair wordt gebouwd. Dit houdt in dat alle grondstoffen van biologische oorsprong moeten zijn. Tevens moet na winning het product binnen één mensenleven terug groeien zonder het betreffende ecosysteem uit te putten.

circulair bouwen, finnhouse, duurzaam

CO2 footprint

Finnhouse wil circulair bouwen voor de toekomst, rekening houdend met onze natuur, maar vooral bouwen met een eervol gevoel. Een klein rekenvoorbeeld: in een schuurwoning van 550m3 is ongeveer 19.000 kg hout, hennep en vlas verwerkt. Dat is goed voor 27.500 kilogram CO2-opslag. Van die hoeveelheid kan een gezin met een gemiddelde CO2-productie van 6.300 kg per jaar vier jaar CO2-neutraal leven. De keuze voor een Finnhouse helpt dus het milieu op drie verschillende manieren: het hout heeft CO2 opgeslagen, er zijn minder bouwproducten nodig die CO2-uitstoot veroorzaken en door het zorgvuldige Finse bosbeheer worden na de kap nieuwe bomen geplant die op hun beurt weer CO2 opnemen.

circulair bouwen, finnhouse, duurzaam

Tekst: Finnhouse
Fotografie: Finnhouse

____

____

Meer projecten zien van Finnhouse?