De groene signatuur van Avantgarden, Avantgarden, duurzaam, buitenruimte

  • Avantgarden
    Wijnegemhof 1
    2110 Wijnegem, België
  • Contact gegevens:
    Tel.: +32 3 353 68 64

De groene signatuur van Avantgarden | Avantgarden

Een gezellig stadstuintje, een kasteeldomein, een openbare groenruimte, een kilometerslange berm naast het kanaal of de snelweg, de groenvoorziening bij een 185 ha groot woonproject. Avantgarden ontwerpt en realiseert het allemaal.

Aanpak

Via een weldoordachte en gestructureerde aanpak van Avantgarden waarbij volop rekening gehouden wordt met duurzaamheid en biodiversiteit. Hun aanpak is grondig en multidisciplinair. En dit vertaalt zich in de samenstelling van hun studiebureau, een 17-koppig team waar niet enkel tuin- en landschapsontwerpers deel van uitmaken, maar ook stedenbouwkundigen, boswetenschappers, een dokter in de bodemkunde en een historicus.

Grondige studie

Bij elk project vertrekt Avantgarden vanuit een grondige studie. Daarbij horen opmetingen, grondontleding, juridische status van het terrein, ontwerp- en uitvoeringsplannen, lastenboeken, meetstaten en opleveringsprocedures. Dit alles gebeurt in nauw overleg met opdrachtgevers, overheden en andere actoren.

De groene signatuur van Avantgarden, Avantgarden, duurzaam, buitenruimte

Restauratie en heraanleg landgoed Oldwick Copse in Surrey (GB).


Duurzaamheid

Ook andere studies komen aan bod volgens de noodzaak van het project: duurzaamheid (o.a. BREEAM), hydrologie, boominventarisaties, verbeteringsprojecten. Bij elk project moeten ze ver vooruit denken, soms wel 100 jaar, en rekening houden met de specificiteit van elke plant, struik of boom. Wanneer de beplanting of het bomenbestand volle wasdom heeft bereikt, moet het nog even mooi, genietbaar en duurzaam zijn. Ook onderhoud en waterbuffering krijgen de volle aandacht.

Architecturale ingreep

Avantgarden benadert elke tuin als een architecturale ingreep in de buitenruimte. Een doordachte groeninrichting moet goed aarden in de omgeving en voldoen aan alle eisen van de gebruikers. Niet enkel vandaag maar ook in de toekomst. Bij elk ontwerp wordt volop rekening gehouden met de ruimere omgeving en die wordt, waar mogelijk, mee betrokken in het ontwerp. Zo ontstaat een harmonisch geheel dat natuurlijk overkomt en geen ruimte biedt aan misplaatste gekunsteldheid. Puur is essentieel en dat merk je in hun talloze realisaties.

De groene signatuur van Avantgarden, Avantgarden, duurzaam, buitenruimte

Sporenplein/park B-MINE in Beringen.

Duurzaamheid en biodiversiteit

Twee belangrijke constantes die doorheen alle realisaties van Avantgarden lopen, zijn duurzaamheid en biodiversiteit. Spaarzaam en verantwoord omgaan met de natuur op elke denkbare wijze, daar streven ze naar. Om die redenen gebruikt Avantgarden ook het liefst lokale en streekeigen planten en materialen.

Streekeigen

Streekeigen materialen verminderen verre en milieubelastende transporten. Streekeigen planten zorgen voor voldoende migratie van inheemse fauna. Biodiversiteit, in tegenstelling tot monocultuur, maakt onze tuinen ook resistenter tegen ziektes en mogelijke aantasting.

De grote gazons van vroeger maken plaats voor gevarieerde ecosystemen. Precies deze variatie zorgt ervoor dat vele diersoorten beter gedijen, niet in het minst de bijenpopulaties die het de laatste jaren hard te verduren kregen.

De groene signatuur van Avantgarden, Avantgarden, duurzaam, buitenruimte

De fruitgaard is één van de vier binnentuinen gerealiseerd door Avantgarden in het Herman Teirlinck gebouw in Brussel.


Zwaartepunt

Hoewel het zwaartepunt nog steeds in België, Nederland en Luxemburg ligt, wist Avantgarden ook reeds een mooi klantenbestand uit te bouwen in het buitenland. Hun particuliere tuinen zijn onder andere te bewonderen in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Groot-Brittannië, Cambodja, de Verenigde Staten, Brazilië en Israël.

Woonproject

Een ander megaproject waarvoor ze werden ingeschakeld, betreft de landschapsinrichting bij een woonproject in Boekarest. Dit moet op termijn woongelegenheid bieden aan 15.000 mensen en 4.500 woonentiteiten. Ook hier betreft het een project met een looptijd van ruim 10 jaar waarbij ze bovendien betrokken zijn bij de drainage, de nivelleringswerken, de wegenaanleg, alle zichtbare elementen en het volledig boombeheer.

___

Meer projecten zien van Avantgarden?