Deze woning innovaties zorgen voor een kleinere afhankelijkheid van Russisch gas

Onze afhankelijkheid van Russisch gas kan in één keer weg zijn als we bereid zijn comfort in te leveren. Belangrijke stappen om geld te besparen: de thermostaat lager zetten, lege kantoren niet verwarmen en industrieel gebruik aanpakken. De hele EU kan zo honderden miljarden euro’s besparen op gas en elektra.

De belangrijkste draaiknop om onze afhankelijkheid van Rusland te verkleinen, is de thermostaat in huizen en kantoorgebouwen. Dat bleek vorige week uit een speciaal rapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA), dat met een stappenplan kwam om de Europese afhankelijkheid af te bouwen. Elke graad die de verwarming in Europese gebouwen omlaag gaat, bespaart volgens het IEA op jaarbasis 10 miljard kubieke meter gas. Dat is 8 procent van de hoeveelheid gas die de EU vorig jaar van Rusland kocht.

40 procent minder gas bespaart EU 400 miljard euro 

Nederland zou met zulke noodmaatregelen op korte termijn kunnen stoppen met Russisch gas. Jaarlijks importeert Nederland ongeveer 5 miljard kubieke meter Russisch gas. Daarvoor zou Nederland met de huidige extreem hoge prijzen ongeveer 13 miljard euro overmaken naar het Kremlin. Dus met een noodpakket kan Nederland veel geld besparen.

De EU kocht in het afgelopen jaar 40 procent van het gas uit Rusland; dat is in totaal 155 miljard kubieke meter. Met de huidige gasprijs is dat een slordige 400 miljard euro. Een deel van die Europese energiebehoefte kan waarschijnlijk uit andere bronnen gedekt worden. Met name voor het verstoken van gas in elektriciteitscentrales bestaan allerlei alternatieven, van kolen- en kerncentrales tot duurzame energie. 

De beste bespaartip: thuiswerken én kantoren niet verwarmen

Een organisatie zou in deze tijd veel geld kunnen besparen door leegstaande ruimtes tijdelijk af te sluiten van stroom. Dat moet dan wel gelijk in maart en april gebeuren, want dat zijn maanden waarin we nog flink stoken. Nu de buitentemperatuur oploopt, kun je zelfs overwegen verwarmingen helemaal uit te zetten. Dat geldt vooral voor kantoorgebouwen. Dat komt doordat we tegelijkertijd ook de afhankelijkheid van Russische olie willen terugdringen. 

Het stimuleren van thuiswerken kan helpen, maar daarbij is het essentieel dat werkgevers het energiegebruik van kantoorgebouwen drastisch terugbrengen. Nu worden kantoren die voor slechts 10 procent gevuld zijn voor 100 procent verwarmd en verlicht. 

Zet werknemers bij elkaar in één ruimte en doe in de rest van het gebouw alle lichten en verwarmingen uit. Daarnaast is het goed om te kijken naar de goedkoopste stroomleverancier. Daar kan de organisatie veel geld op besparen.