Een uitstekend WiFi-netwerk door een riante woning

OnbeperktWiFi.nl

Deze prachtige, zeer riante villa met diepe tuin, is gelegen in een villawijk in de omgeving van het Belgische Brussel. Tijdens de bouw van deze woning zijn er geen loze leidingen of UTP-bekabeling aangelegd. Toen de bewoners een WiFi-netwerk door de gehele woning probeerden te krijgen, gebruikte ze daarvoor versterkers en mesh-systemen. Door de grootte van de villa bleek dit helaas nog niet zo eenvoudig. Dat maakte dat het tijd was om de hulp van OnbeperktWiFi.nl in te schakelen.

Wifi-netwerk - Onbeperkt wifi, the art of living

Bijzondere locatie

Tijdens de Franse revolutie reed Napoleon over de straat waar deze villa aan gelegen is. Reden genoeg voor de Belgische overheid om deze als monumentaal aan te duiden. Deze straat mag daarom niet opengebroken worden. Hierdoor is er voor de bewoners van deze villastraat momenteel nog geen zicht op glasvezel in de nabije toekomst. Een goed intern netwerk dat de lage internetsnelheid optimaal verdeeld over de gehele woning is daardoor een must.

De bewoners besloten daarom om OnbeperktWiFi.nl in te schakelen. De, drie verdiepingen tellende, woning is eerst voorzien van UTP CAT6 bekabeling. Hiervoor is gebruik gemaakt van het bestaande leidingwerk en de standleidingen. Vervolgens plaatste OnbeperktWiFi.nl meerdere accesspoints op strategische punten. Op deze manier werd er voor een optimale dekking gezorgd in de hele villa. De gebruikte apparatuur en de gelegde bekabeling zijn vakkundig weggewerkt.

Wifi-netwerk - Onbeperkt wifi, the art of living

Meer over OnbeperktWiFi.nl

OnbeperktWiFi.nl streeft ernaar voor bestaande woningen hetzelfde resultaat te behalen als voor een nieuwbouw woning. Er kunnen altijd mogelijkheden gevonden worden om een WiFi-netwerk te bouwen van hoogwaardige kwaliteit en deze weg te werken uit het zicht van de bewoners. Het vereist creativiteit, bouwkundige kennis, ervaring en goed oplossingsgericht vermogen om tot het beste eindresultaat te komen. OnbeperktWiFi.nl gaat daarbij geen enkele uitdaging uit de weg.

Editor: Celine Jacobs

Datum: 25-03-2022

Tekst: Gebaseerd op een tekst van Redactie The Art of Living

Fotografie: OnbeperktWiFi.nl