• Rint Company
  • Berenkoog 14 D-E
  • 1822 BJ Alkmaar

Buitenhaardenspecialist denkt groen | Rint Company 

Gashaarden voor buiten zijn de laatste jaren steeds populairder geworden en creëren een warme, uitnodigende sfeer in iedere tuin en op elk terras. Gashaarden branden schoon, zijn gemakkelijk te regelen en produceren aanzienlijk minder emissiedeeltjes dan houtgestookte haarden.En in tegenstelling tot houtgestookte haarden kunnenzeoveral gebruikt worden: in binnensteden, appartementsgebouwen, maar ook kleine appartementen. Toch is gas zeker geen groene energiebron; allesbehalve. Gas is een grote vervuiler en heeft dus voor een aanzienlijk deel schuld aan het te hoge CO2-gehalte op aarde. Gelukkig is dat besef er. Rivelin is daarom een boomplantprogramma gestart om de gemaakte schade te herstellen. Dat betekent concreet dat voor elke gekochte Rivelin gas-buitenhaard soms wel tot 500 bomen worden geplant. RINT Company is een trotse importeur van dit merk en wil graag verhaal doen. 

500 bomen voor één haard 

In het besef dat we allemaal onze rol moeten spelen bij het bestrijden van de effecten van klimaatveranderingisRivelineensamenwerking gestartmet www.edenprojects.org.Vooriederegashaard die Rivelin verkoopt vanaf 1 februari 2020wordteen ​​donatiegedaanom de aanplant van bomen te financieren. Rivelin doneert tot £40,- per gekochte buitenhaard. Het donatieniveau is afhankelijk van de kW-waarde vandegasbrander. Elke donatie zal de aanplant en het beheer van maximaal 500 bomen financieren inéén van de 82 Eden-projectlocaties.Zodra dezebomenvolgroeidzijn, kunnenzeelk tussen de66 en100kgCO2 per jaar vastleggen.  

Milieubewust kachelbedrijf 

Dit mooie initiatief heeft zich al effectief bewezen voordat het is begonnen. Als de geplante bomen namelijk geen66kgper boomper jaarvastleggen, zal de hoeveelheid CO2 die door de geplante bomen wordt opgenomen verde door de buitenhaarden afgegevenhoeveelheidCO2 overschrijden.Rivelin is bewust gaan zoeken naar groene manieren om de pijn van de milieubelasting te verzachten en is dan ook trots dat ze zich met recht milieubewust mag noemen. Rint Company Nederland is de exclusieve importeur van Rivelin en wil met liefde geassocieerd worden met deze groene visie.

 

Tekst: Marlou Peters – Overkamp
Fotografie: Rint Company

___

___

Meer projecten bekijken van Rint Company?